• Billion KIA (Sioux City, IA)
  • KIA of St. Cloud (St. Cloud, MN)
  • KIA of Duluth (Duluth, MN)
  • Billion KIA (Rapid City, SD)
  • KIA of Mankato (Mankato, MN)